Forside » Spørgsmål og svar » Regler for patientens tilføjelser til journalen

 

                                           Sept. 2010                                              

 

Øger insulin risikoen for kræft?

 

Af Lone Scocozza.

 

En stor dansk undersøgelse viser, at kræftrisikoen stiger med 50% hos diabetikere i insulinbehandling.

Bag undersøgelsen står Steno Diabetes Center som ved samkøring med Cancerregisteret har registreret 30.000 tilfælde af kræft hos diabetikere. Resultatet er i overensstemmelse med udenlandske undersøgelser, der ligeledes har konstateret en sammenhæng mellem insulin og kræft.

I 2009 var godt 67.000 danskere i behandling med insulin og tal fra Lægemiddelstyrelsen viser, at antallet er støt stigende.

Nu bør enhver med bare lidt forstand på videnskabelige undersøgelser være klar over, at statistiske sammenhænge ikke er det samme som årsagssammenhænge, men det er et vink med en vognstang, der indikerer, at noget er galt.

  hvad nu Novo Nordisk?

 

    
Sept.  2010
 

Bertel Haarder støtter lægers aktier i medicinalindustrien.
 
I denne tid foregår en interessant debat i Folketingets sundhedsudvalg vedrørende lægers adgang til at have aktier i medicinindustrien og den heraf følgende mulige interessekonflikt mellem patient og læge, når der skrives recepter ud.
På nuværende tidspunkt er reglerne således, at Lægemiddelstyrelsen - efter ansøgning fra den enkelte læge - tager stilling til om og hvor mange aktier denne må besidde. Der er nævnt tal på ca 200.000 kr, men styrelsen bedyrer, at dette beløb ikke ligger fast, men at godkendelsen hver gang beror på ”en konkret vurdering”.
Beløbet kan altså være større eller mindre efter behag!

I embedsmandssproget betyder ”en konkret vurdering”, at man ikke opererer efter regler, men efter skøn.

Medlem af Folketingets Sundhedsudvalg, Per Clausen (enhedslisten), har stillet det spørgsmål til ministeren, om det overhovedet er acceptabelt, at der er indbygget en sådan interessekonflikt i forbindelse med lægers ordinationer?

Hertil har ministeren svaret, at han mener ”at de gældende regler er rimelige og fornuftige” og at man med ”strammere og rigide regler risikerer at gribe ind i gode – og for dansk eksport – helt afgørende samarbejdsrelationer mellem læger og industri inden for sundhedsområdet”.

For det første er svaret grebet ud af den blå luft og for det andet, er det foruroligende, at patienters retssikkerhed er afhængig af økonomiske forhold, herunder fædrelandets eksportmuligheder!

Kære Bertel, hvis du var på valg i dag, vil jeg håbe at patienterne alene på denne baggrund ville stemme dig ud.

 

Lone Scocozza


 

 

Sept. 2010

 

 

Længere forløbstid for brystkræft.

 

 

 

Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner har netop udgivet en publikation vedrørende såkaldte forløbsdata på kræftområdet, dvs tidspunktet fra henvisningen til sygehuset  og den efterfølgende behandling er iværksat. Perioden man har undersøgt er anden halvdel af 2009. Forløbet er målt i antal dage.

Der er i forhold til den foregående periode sket et fald i forløbstiden for kræft i mandlige kønsorganer, kræft i hjernen, modermærkekræft og hæmatologiske kræftformer. Derimod har antallet af forløbsdage for brystkræft været stigende, På landsplan har man konstateret store forskelle mellem regionerne, således at region Hovedstaden, region Sjælland og region Nordjylland  for en række kræftformers vedkommende har markant længere forløbstid end gennemsnittet.

 

                   

Lone Scocozza