Forside » Spørgsmål og svar » Regler for patientens tilføjelser til journalen

Spørgsmål

 

Regler for patientens tilføjelser til journalen


Hej brevkasse!

 

Jeg er slet ikke tilfreds med det, der er blevet skrevet i min journal. F.eks. har jeg smerter, som jeg flere gange har gjort opmærksom på, men lægen har ikke noteret det i journalen, hvilket jeg blev meget overrasket over at se.

 

På den måde giver journalen ikke et rigtigt billede af min tilstand, og det er jeg utryg ved. Det er ærgerligt, men mine egne iagttagelser bliver ikke taget med ind i journalen, selv om jeg er den, der kender min egen krop bedst.

 

Hvorfor vil de ikke lytte? Er der nogle regler på området?

 

Sandy

Svar


Pr. 1. januar 1987 fik man som patient ret til at få en kopi af journalen, og man har også ret til at få indføjet tilføjelser/kommentarer/rettelser i journalen. Man kan skrive et brev til den pågældende klinikchef i specialet og anmode om at få lagt brevet ind i journalen. Lægen skal derefter notere i journalen, at der er modtaget et brev fra patienten, hvorefter det skal lægges ind i journalen og indgå som en del af denne.

 

Ovenstående lyder faktisk meget godt, men praksis er desværre, at patientens brev lægges ind bagest i journalen under korrespondance eller bilag, og når journalen f.eks. sendes til en anden afdeling, kommer korrespondance/bilag ofte ikke med. Dermed mistes vigtige input fra patienten.

 

Patientforeningen Danmark argumenterer for, at lægerne skal blive meget bedre til at bruge de informationer, som patienterne giver dem. I virkeligheden er patienten jo den bedste kilde, hvis man skal stille en rigtig diagnose eller få klarhed over, hvordan sygdommen udvikler sig. Det bør derfor være sådan, at bemærkninger fra patienten decideret indskrives i selve journalen, og det skal være kontinuerligt, altså når de modtages.

 

Muligvis vil indførelsen af elektroniske patientjournaler gøre det let og hurtigt at scanne et patientbrev ind på præcis rette plads i journalen. For patientens brev gemt væk bagest i journalen under korrespondance eller bilag gør ikke megen gavn, men er mere en falsk tryghed.

 

Med venlig hilsen

 

Karsten Skawbo-Jensen

tidl. formand for Patientforeningen Danmark

 

 

 

Har du et spørgsmål?

Så svarer vi.

 

Ring til rådgivningslinien:

Mandage fra 20-22

Telefon 70 23 91 21.

 

Eller send en mail til:

info@patientforeningen-danmark.dk

 

 

Hjælp til selvhjælp

 

Sådan klager du

 

Sådan søger du erstatning

 

Kend dine rettigheder