Forside » Hjælp til at klage og søge erstatning

 

 

 

Hjælp til selvhjælp

 

Sådan klager du

 

Sådan søger du erstatning

 

Kend dine rettigheder

Hjælp til at klage og søge erstatning

 

Du har flere muligheder for at få hjælp til at klage eller søge erstatning. Og er du mindre bemidlet, har du mulighed for at få gratis rådgivning.

 

Læs mere om mulighederne for at få hjælp hos:

Amternes patientkontorer

Advokatvagten

Advokater

Advokater i retshjælpsordningen

Retshjælpsinstitutioner

Patientforeningen Danmark

 

 

Amternes patientkontorer

Amternes patientkontorer kan give information og råd om klage- og erstatningsmuligheder og hjælpe dig med at udforme en klage eller erstatningsansøgning. Du kan også sende klagen eller erstatningsansøgningen til Patientkontoret, som derefter sørger for at videresende den til rette instans.

 

Det er dog vores erfaring, at patientkontorerne er en del systemet, og at man næppe kan håbe på mere end en halvhjertet hjælp derfra.

 

Du kan kontakte amtet, hvis du ønsker mere information om patientkontorerne, som ofte er placeret på et sygehus i amtet.

Til top

 

Advokatvagten

Du har mulighed for at få gratis rådgivning hos advokatvagten. I de fleste større byer finder du advokatvagter, som normalt har åbent en til to gange om ugen. Du skal møde personligt op.

 

Du skal være opmærksom på, at advokatvagten kun giver mundtlig rådgivning. Men du vil altid kunne få et råd om, hvad du bør gøre her og nu i en sag. Advokaten kan også fortælle dig, om du bør gå videre med sagen eller opgive den.

 

Adresser og åbningstider på de ca. 100 advokatvagter i landet kan du finde via Det Danske Advokatsamfunds hjemmeside.

Til top

 

Advokater

Du kan engagere en advokat, som kan hjælpe dig med at skrive en klage eller søge erstatning. Vil du det, er det på forhånd en god idé at undersøge forskellige advokaters primære arbejdsområder og salærer.

 

Du kan finde en advokat f.eks. via Det Danske Advokatsamfunds hjemmeside.

Til top

 

Advokater i retshjælpsordningen

Har du ikke en alt for høj indtægt, kan også få såkaldt offentlig retshjælp hos de advokater, der er med i retshjælpsordningen.

 

Den almindelige retshjælp koster 200 kr. inkl. moms og omfatter normalt et enkelt møde og eventuel hjælp til at skrive enkelte henvendelser. Foreligger der en tvist, er det muligt at få udvidet retshjælp, hvor du højst skal betale yderligere 915 kr. inkl. moms.

 

Du kan få offentlig retshjælp, hvis husstandens samlede indtægt ligger under 236.000 kr. for enlige og 300.000 for gifte eller samlevende. Har du hjemmeboende børn under 18 år forhøjes grænserne med 41.000 kr. pr. barn. Din indtægt er din personlige indkomst plus kapitalindkomst. I 2005 tages der udgangspunkt i tallene på din årsopgørelse for 2003.

 

Du kan ringe til det lokale dommerkontor eller statsamtskontor for at få oplyst, hvor du finder en advokat, som er med i retshjælpsordningen.

Til top

 

Retshjælpsinstitutioner

Du kan desuden få gratis retshjælp hos en af de private retshjælpsinstitutioner, som findes i nogle af de større byer som i København, Odense, Esbjerg og Århus. Betingelsen er dog, at du er mindre bemidlet efter samme indtægtsgrænser, som gælder for offentlig retshjælp (se ovenfor).

 

Hos retshjælpsinstitutionerne kan du få mundtlig rådgivning og en vis begrænset skriftlig sagsbehandling. Retshjælpsinstitutionerne kan f.eks. hjælpe dig med at udforme en klage.

 

Du kan ringe til det lokale dommerkontor eller statsamtskontor for at få oplyst, hvor du finder en retshjælpsinstitution.

Til top

 

Patientforeningen Danmark

Medlemmer af Patientforeningen Danmark kan altid få råd og vejledning om at klage og søge erstatning - og eventuelt hjælp til at skrive klagebreve og erstatningsansøgninger.

Til top