Forside » Sådan klager du » Serviceniveauet i sygehus- og praksissektoren

Hjælp til at klage

Du har flere muligheder for at få personlig hjælp til at klage - også gratis rådgivning. Læs om mulighederne for at få hjælp.

 

 


Læs mere

 

Lån på biblioteket

 

”Patienthåndbogen”, Lone Scocozza, Gads Forlag, 1998

Klager over serviceniveauet

 

Vil du klage over serviceniveauet på sygehuse eller hos praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter m.v., skal du sende en klage til en af de lokale sundhedsmyndigheder i det amt, sygehuset eller sundhedspersonen hører til. Du kan f.eks. klage over ventetid, opførsel og afslag på frit sygehusvalg.

 

Du kan ikke klage over den rent sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Vil du det, så læs vores side: Klager over den sundhedsfaglige behandling.

 

Du kan heller ikke klage for at søge erstatning. Læs vores side: Sådan søger du erstatning.

 

Læs mere om:

Hvad kan du klage over?

Hvad kan du ikke klage over?

Er der tidsfrister for at klage?

Hvem kan klage?

Hvordan skriver du en klage?

Hvad er de mulige resultater af din klage?

Kan du anke en afgørelse?

Hvad mener Patientforeningen Danmark?

 

 

Hvad kan du klage over?

Til de lokale sundhedsmyndigheder i amterne og Københavns og Frederiksberg Kommuner kan du klage over serviceniveauet i sygehus- eller praksissektoren. Praksissektoren består af praktiserende læger og speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer og fodterapeuter.

 

En klage over serviceniveauet kan f.eks. handle om:

Til top

Hvad kan du ikke klage over?

Du kan ikke klage til de lokale sundhedsmyndigheder over den rent sundhedsfaglige behandling, du har modtaget på et sygehus eller i praksissektoren. I så fald skal du (også) sende en klage til Patientklagenævnet. Læs vores side: Klager over den sundhedsfaglige behandling.

 

Du kan heller ikke klage for at få erstatning. Hvis du ønsker erstatning, skal du søge om det hos Patientforsikringen. Ønsker du derfor både at klage over serviceniveauet og søge erstatning, skal du henvende dig til både den rette lokale sundhedsmyndighed og Patientforsikringen. Læs vores side: Erstatning over behandlingsskader.

Til top

 

Er der tidsfrister for at klage?

Der er ingen formelle tidsfrister for, hvornår du kan klage. Det er dog alligevel fornuftigt at gøre det så hurtigt som muligt. Det kan i sig selv vise, at du virkelig mener, der er god grund til at klage.

Til top

 

Hvem kan klage?

Du kan selv klage. Men ved fuldmagt kan du også lade f.eks. et familiemedlem, en forening eller en advokat klage på dine vegne.

 

Har en patient mistet livet, kan de pårørende klage. Pårørende kan være de nærmeste familiemedlemmer eller f.eks. nære venner.

Til top

 

Hvordan skriver du en klage?

Der er ingen formelle krav til, hvordan du skal udforme din klage. Du skriver blot et brev med oplysning om, hvad du vil klage over, og hvem du vil klage over (f.eks. et sygehus, din praktiserende læge, en speciallæge eller fysioterapeut).

 

Du kan bruge helt almindelige ord og et helt almindeligt sprog. Eventuelt kan du understrege det, du mener er det vigtigste. Du kan også gøre klagen overskuelig ved at sætte ting op i punkter/afsnit.

 

Hvis en anden klager på dine vegne, skal du huske at vedlægge en fuldmagt fra dig. Læs: Gode råd om fuldmagter.

 

Vedrører din klage forhold, som en afdød patient har oplevet, skal du i klagebrevet gøre opmærksom på din relation til den afdøde.

 

Afhængig af hvad du klager over, kan der lokalt være forskel på, hvem der skal behandle din klage.

 

Klager du over serviceniveauet i sygehussektoren kan du normalt vælge at sende din klage til:

 

Afdelingsledelsen på den afdeling, du har haft kontakt med
Sygehusledelsen på det pågældende sygehus
Amtets sundhedsforvaltning.

 

Det er op til dig selv, hvor du har det bedst med at henvende dig.

 

Vedrører din klage personer i praksissektoren skal du sende klagen til sygesikringskontoret i det amt, sundhedspersonen har praksis i. I hovedstandsregionen skal din klagen dog sendes til enten Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning eller Frederiksberg Kommune Sundhedsafdeling. Se vores adresseliste.

 

Da det ikke altid er lige åbenlyst, hvor din klage skal hen, er det altid en god ide at ringe til amtet eller kommunen. Du kan der få oplyst, hvor du skal sende klagen hen.

Til top

 

Hvad er de mulige resultater af din klage?

Du skal være opmærksom på, at der kan være stor forskel på, hvordan de enkelte amter/kommuner behandler din klage. Det afhænger af den lokale politik på området.

 

Nogle klager over serviceniveauet på sygehuse behandles f.eks. af direktionen, som tager klagen op med den pågældende afdeling eller sundhedsperson. Andre klager lander på den politiske dagsorden og behandles af amtets sundhedsudvalg.

 

Hovedreglen er dog, at du vil få besked om, hvorvidt der er fundet grundlag for at behandle klagen, og i så tilfælde hvordan, og hvad man har gjort for eventuelt at forbedre serviceniveauet på baggrund af din klage.

Til top

 

Kan du anke en afgørelse?

Nej, sundhedsmyndighedernes afgørelser af klager over serviceniveauet er endelige.

 

Du kan dog klage til Folketingets Ombudsmand over de rent forvaltningsmæssige sider af sagsbehandlingen. Læs vores side: Klager over offentlige myndigheder.

Til top

 

Hvad mener Patientforeningen Danmark?

Det er en udmærket mulighed, at man kan klage over serviceniveauet til amt og sygehus. Men da reglerne på området afhænger af den lokale politik, er det også den nok mest uigennemsigtige del af hele klagesystemet.

 

Der er ikke fælles regler for, hvor klagerne skal sendes hen, hvem der behandler dem, og hvad de mulige resultater af en klage er.

 

Vi mener, at de manglende fælles standarder vidner om, at denne del af klagesystemet er baseret på sygehusejernes og sundhedspersonernes interesser, ikke patienternes.

 

Om klager over serviceniveauet egentlig fører noget konkret med sig og kan have konsekvenser for f.eks. en sygehus eller sundhedsperson, er vi derfor i tvivl om.

Til top

 

 

 


KORT FORTALT

 

 

Amterne, København og Frederiksberg Kommune

behandler klager over serviceniveauet i sygehus- og praksissektoren.

 

 


Før du klager

 

Du kan klage over f.eks.:

og udover sygehuse disse sundhedspersoner:

 

Du kan ikke klage over den sundhedsfaglige behandling. Det skal du gøre hos Patientklagenævnet.

 

Du kan heller ikke klage for at få erstatning. Det skal du søge om hos Patientforsikringen.

 

Ønsker du både at klage og søge erstatning, skal du både henvende dig til den rette lokale sundhedsmyndighed og Patientforsikringen.

 

 

Der er ingen frister for at klage. Men gør det alligevel så hurtigt som muligt.

 

 

Hvem kan klage?

Du kan selv klage eller ved fuldmagt lade en anden gøre det for dig.

 

Pårørende kan klage, hvis patienten er død.

 

 


Sådan klager du

 

Skriv i et brev, hvad og hvem du vil klage over. Der er ingen formkrav til, hvordan du skal udforme din klage.

 

 

Husk at vedlægge en fuldmagt, hvis en anden skal klage på dine vegne.

 

 

Hvor klagen skal sendes hen, afhænger af, hvad du klager over.

 

Klager du over serviceniveauet på et sygehus, kan du sende din klage til enten amtets sundhedsforvaltning, sygehusledelsen eller afdelingsledelsen.

 

Klager du over personer i praksissektoren, skal du sende klagen til sygesikringskontoret i det amt, hvor sundhedspersonen praktiserer. I hovedstadsregionen dog til København eller Frederiksberg Kommunes sundhedsforvaltning. Se vores adresseliste.

 

 


Resultater af din klage

 

Du vil få besked, om din klage vil blive behandlet og hvordan, og hvad man eventuelt har gjort for at forbedre serviceniveauet.

 

 

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte amter/kommuner behandler din klage.

 

 


Ankemuligheder

 

Sundhedsmyndighedernes afgørelser er endelige. Der er ikke mulighed for at anke sagen.

 

Er du utilfreds med de rent forvaltningsmæssige sider af sagsbehandlingen, kan du dog klage til Folketingets Ombudsmand.