Forside » Spørgsmål og svar » Hvor streng er straffen for lægesjusk

Spørgsmål

 

Hvor streng er straffen for lægesjusk

 

Hvor streng er straffen egentlig for lægesjusk?

 

Nogle gange lyder det, som om den er meget hård. Er det rigtigt?

 

Lotte Andreasen i København

Svar


Lægernes fagforening kan godt have en interesse i at få det til at lyde, som om straffen for lægesjusk er meget streng, men i realiteten er det i Danmark stort set straffrit at begå lægesjusk.

 

Patientklagenævnet finder, at der hvert år er nogle hundrede sundhedspersoner, der har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, der siger, at en læge under udøvelsen af sin gerning er forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed.

 

En sådan afgørelse medfører ingen afskedigelse eller bøde – blot et brev ind ad brevsprækken.

 

Omkring 4-7 sager kommer årligt for retten, og retten skal tage stilling til, om lægelovens § 18, der taler om grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed, er overtrådt.

 

Kun 2-3 sager om året bliver dømt efter lægelovens § 18, og den højeste bødestraf nogen sinde var på 10.000 kr. Det var en læge, der forlod en meget kompliceret fødsel, som var i fuld gang, fordi han ville hjem fra arbejdet præcis på klokkeslæt. Barnet blev født senere, men døde af sine skader.

 

Med venlig hilsen

 

Karsten Skawbo-Jensen

formand for Patientforeningen Danmark

 

 

 

Har du et spørgsmål?

Så svarer vi.

 

Ring til rådgivningslinien:

Mandage fra 20-22

Telefon 70 23 91 21.

 

Eller send en mail til:

info@patientforeningen-danmark.dk

 

 

Hjælp til selvhjælp

 

Sådan klager du

 

Sådan søger du erstatning

 

Kend dine rettigheder