Forside » Kend dine rettigheder » Lægekonsulentens rolle i sager om førtidspension

Flere råd om rettigheder?

Du har flere muligheder for at få personlig rådgivning om patientrettigheder. Læs om mulighederne for at få hjælp.

 

 

 

Råd om klager?

Har du brug for hjælp til at klage og gøre en sundhedsperson ansvarlig for en skade, så læs vores side: Sådan klager du.

 

 

 

Råd om erstatning?

Har du brug for hjælp til at søge erstatning for en skade, så læs vores side: Sådan søger du erstatning.

 

 

 


Læs mere


 

Information på Socialministeriets hjemmeside:

 

Vejledning om social pension

 

Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003

 

Skrivelsen ”Orientering om lægers opgaver i pensionssager” af 27. januar 1998, som også indeholder fælleserklæringen mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Socialministeriet om lægers opgaver i forbindelse med myndighedernes behandling af aktiverings- og pensionssager, nov. 1998

Gode råd om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension


En del kommuner og lægekonsulenter bøjer sammen reglerne, når de behandler sager om førtidspension. Man kan komme ud for, at lægekonsulenten -uden selv at have undersøgt borgeren/patienten - underkender de erklæringer, som andre læger, der har undersøgt borgeren/patienten, har indsendt. Og kommunen afviser derefter i nogle tilfælde at bevilge førtidspension.