Forside » Kend dine rettigheder » Hospitalsindlæggelse

Flere råd om rettigheder?

Du har flere muligheder for at få personlig rådgivning om patientrettigheder. Læs om mulighederne for at få hjælp.

 

 

 

Råd om klager?

Har du brug for hjælp til at klage og gøre en sundhedsperson ansvarlig for en skade, så læs vores side: Sådan klager du.

 

 

 

Råd om erstatning?

Har du brug for hjælp til at søge erstatning for en skade, så læs vores side: Sådan søger du erstatning.

 

Gode råd ved hospitalsindlæggelse


Patientforeningen Danmark videregiver nedenfor nogle råd, som kan være nyttige ved hospitalsindlæggelse. At følge samtlige råd vil nok kræve en endog meget ressourcestærk patient, men husker du som patient blot nogle af rådene, kan de betyde forskellen mellem et godt eller et dårligt behandlingsforløb.
 
Bitter erfaring har gjort, at vi hellere vil lade nogle illusioner briste end videregive det indtryk, at behandlingen i sundhedsvæsenet er sammenhængende, fejlfri, rettidig og af god kvalitet - for det er den desværre ikke altid. Virkeligheden kræver en patient, der selv forsøger at tage vare på sit helbred i et forhåbentlig godt samarbejde med sundhedspersonalet.

Vores råd ved hospitalsindlæggelse:
Tjek kvaliteten før indlæggelsen

Ved indlæggelse: skab kontakt

Omgangstone

Opsøg kontaktlægen

Benyt dig af hjælpere udefra

Vagtskifte betyder tab af vigtig information

Husk patientvejlederen

Pas på hygiejnen

Tjek din medicin

Vær på vagt over for smertestillende medicin og sovepiller

Liv er bevægelse

Bed om en second opinion

Skriv din egen patientjournal

Undgå ferier, helligdage og weekender

Tænk fremad, vær på forkant

Pas på med de åbne vinduer

Manglende husorden

Tag ikke hjem uden en genoptrænings/efterbehandlingsplan

 

Tjek kvaliteten før indlæggelsen

Der er delvist frit sygehusvalg i Danmark, men vi tvinges til at vælge i blinde. Det offentlige stiller stort set ingen oplysninger til rådighed for kommende patienter, så vi kan vælge et behandlingssted på et oplyst grundlag. Derfor er der ikke meget, du kan gøre.

 

Men inden indlæggelse og behandling kan du eventuelt forsøge at kontakte tidligere patienter og høre om deres erfaringer. Kontakt f.eks. også sygdomsforeninger og patientforeninger om hør, om de ligger inde med oplysninger. På www.netdoktor.dk er der debatter. Her kan du spørge andre på nettet, om de har gode eller dårlige erfaringer med netop dit behandlingssted. Kvaliteten og rutinen kan variere meget fra sygehus til sygehus.

 

 

Ved indlæggelse: skab kontakt

Forsøg at skabe kontakter til personalet fra starten. Den stille og tilbageholdende patient kan blive glemt – og er dermed nogle gange fortabt. Prøv også at få en god dialog med dine medpatienter. Måske vil I senere kunne hjælpe hinanden.

 

 

Omgangstone

Man kommer længst med saglig, konkret, venlig og vedholdende kommunikation.

 

 

Opsøg kontaktlægen

På en del sygehuse har man nu kontaktlægeordninger, der skal sørge for et mere sammenhængende behandlingsforløb. Kontaktlægen kan derfor – hvis vedkommende vil gøre en forskel - være en vigtig kontakt for dig.

 

Benyt dig af hjælpere udefra

Koordiner din indlæggelse med families og venners fridage og ferier. Det er vigtigt, at du ikke er overladt til dig selv på sygehuset. Det kan være decideret farligt. Besøgende kan nogle gange fungere som bisiddere og som den indlagtes ”advokater”.

 

 

Vagtskifte betyder tab af vigtig information

Desværre læser personalet sjældent i journaler, kardex, observationsskemaer etc. Derfor er det vigtigt, at du som patient igen og igen og igen oplyser nye hold om din sygdom og din tilstand. Det burde ikke være nødvendigt, men det er vigtigt at gøre det.

 

 

Husk patientvejlederen

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder, kan du kontakte sygehusets patientvejleder. Men husk, at vedkommende er en del af det store system.

 

 

Pas på hygiejnen

Danske sygehuse er nogle gange ret beskidte, og hygiejneprocedurer overholdes ikke altid. Vær sikker på, at sundhedspersonalet vasker hænder og ifører sig plastichandsker, når de skal behandle dine operationssår. Pas på infektioner via mad og drikkevarer. Pas på toiletterne, de er ikke altid rengjorte.

 

 

Tjek din medicin

Der er desværre masser af medicineringsfejl på danske sygehuse. Tjek derfor altid din medicin – at du stadig får din medicin fra før indlæggelsen (det glemmes ofte), og at medicinen i forbindelse med indlæggelsen er den korrekte.

 

Bed om en liste med din medicin og hør om de enkelte præparaters dosis og bivirkninger. Og tag løbende listen op til revision.

 

 

Vær på vagt over for smertestillende medicin og sovepiller

Mange fejl sker, fordi personalet ikke tager patienternes symptomer og smerter alvorligt. Dette kan skyldes travlhed, ligegyldighed, ringe faglighed – eller at patienterne er blevet dulmet til ro ad kemisk vej. Tænk dig derfor godt om, før du accepterer smertestillende præparater og sovepiller.

 

 

Liv er bevægelse

Pas på med at ligge stille i for lang tid, medmindre det er nødvendigt for din helbredelse. Manglende bevægelse øger risikoen for blodpropper.

 

Det er et lægeligt skøn, om du kan få individuel fysioterapi, men der er på nogle sygehuse et dagligt tilbud om fælles fysioterapi, som alle kan deltage i. Vær også opmærksom på, om du får nok væske.

 

 

Bed om en second opinion

Du har ikke krav på nogen second opinion, men hvis du føler, at diagnosen er forkert, så pres på for at få et par andre øjne til at kigge på dig. Du er ekspert på din egen krop.

 

 

Skriv din egen patientjournal

Skriv selv din egen journal, hvis du har kræfter til det. Du kan gøre nogle vigtige iagttagelser, som sundhedspersonalet overser. Du har krav på at få lagt dine notater ind i journalen. Desværre bliver de i praksis ofte lagt ind bagest under ”bilag” uden at blive taget alvorligt. Men det er et forsøg værd: Der findes måske en læge, som kan se fordelen i, at du som patient tager aktivt del i behandlingsforløbet.

 

 

Undgå ferier, helligdage og weekender

Hvis du på nogen måde kan undgå indlæggelse i ferier, på helligdage og op til weekender, så er du bedre hjulpet. I ferier og weekender er meget vigtig behandling og undersøgelse indstillet, og når det bliver mandag, er det måske for sent.

 

 

Tænk fremad, vær på forkant

Hvis du skal til en undersøgelse, scanning eller behandling, så pres på i god tid før weekenden, for fra fredag middag til mandag middag sker der meget lidt.

 

 

Pas på med de åbne vinduer

Især ældre patienter kan få lungebetændelse på grund af de vinduer, som tit står åbne på sygehusene om vinteren. Tag derfor selv affære, før det er for sent – luk vinduet.

 

 

Manglende husorden

På de fleste sygehuse er der fri adgang fra gaden. Vær derfor opmærksom på eventuelle værdigenstande.

 

 

Tag ikke hjem uden en genoptrænings/efterbehandlingsplan

Behandlingen er som regel ikke slut, når du udskrives. Der er et vigtigt efterforløb, som du skal rustes bedst muligt til. Derfor skal du have svar på alle dine spørgsmål samt have en plan for efterbehandlingen.

 

 


 


 

Better safe than sorry

 

- gode råd ved hospitalsindlæggelse