Forside » Sådan klager du

Ønsker du at søge erstatning?

Du kan ikke klage for at få erstatning. Læs vores side: Sådan søger du erstatning.

 

 

 

Hjælp til at klage

Du har flere muligheder for at få personlig hjælp til at klage - også gratis rådgivning. Læs om mulighederne for at få hjælp.

 

 

 

Fortæl din historie

Lad din historie være en advarsel for andre og vær med til at lægge pres på sundhedspolitikerne. Læs om, hvad du kan gøre.

 

 

 

Retten som sidste udvej

Er alle klagemuligheder prøvet uden medhold, kan du som en sidste udvej rejse en retssag. Læs om, hvad du kan gøre.

 

Sådan klager du


Vil du klage over noget i det danske sundhedsvæsen, er det desværre ikke altid lige åbenlyst, hvor du skal klage, og hvordan du skal bære dig ad.

 

For at hjælpe dig på vej, har vi gjort, hvad sundhedsvæsenet ikke selv har evnet. Nedenfor får du ikke blot et overblik over, hvad du kan klage over, men også en indgang til en mere deltaljeret vejledning om, hvordan du kan klage på hvert område. Synes du ikke, opdelingen er videre logisk, må du klage til sundhedsministeren!

 

Du kan klage over:

 

Den Sundhedsfaglige behandling
Til Patientklagenævnet kan du f.eks. klage over fejlbehandling, manglende samtykke, brud på tavshedspligt og nægtelse af aktindsigt begået af følgende sundhedspersoner - og ingen andre:

Behandlingen hos private tandlæger
Til sygesikringskontoret i det amt, tandlægen har klinik, kan du klage over undersøgelse, behandling og andre forhold som f.eks. anderledes behandling og pris end aftalt.

 

Brug af tvang i psykiatrien
Til de psykiatriske patientklagenævn, som findes i hvert amt og i Københavns Kommune, kan du klage over urimelig eller unødvendig brug af tvang på en psykiatrisk afdeling.

 

Serviceniveauet i sygehus- og praksissektoren
Til sundhedsmyndighederne i amterne og i Københavns og Frederiksberg Kommuner kan du f.eks. klage over:

Som vedrører et sygehus eller en praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor eller fodterapeut - og ingen andre.

 

Offentlige myndigheder
Til Folketingets Ombudsmand kan du klage, hvis du mener, en myndighed har overtrådt gældende lovgivning eller på anden måde har begået fejl i forbindelse med behandlingen af din sag. Men kun hvis du har brugt alle muligheder for at klage - og for at anke din klage.

 

Én sag kan kræve flere klager

Du skal være opmærksom på, at du måske bør sende klager til flere forskellige instanser. Klagevejene er afhængig af, hvad du vil klage over.

 

 

 

 

 


 

Din klage kan være med til at forbedre det danske sundhedsvæsen.

 

Det er gratis at klage.