Hjælp til at klage

Vil du gøre en person ansvarlig for den behandling, du har været udsat for? Eller er du utilfreds med andet? 

Sådan klager du.
 

                                   

Hjælp til at søge erstatning

Du kan ikke klage for at få erstatning for en skade. De to systemer arbejder uafhængigt af hinanden. Sådan søger du erstatning.


Kemikalieskader, manglende erkendelse og jammerlig forskning.


På et eller andet tidspunkt i livet oplever de fleste af os ubalancer i hormonsystemet uden at gennemskue sammenhængen - kun en brøkdel diagnosticeres.  Medicingruppen

Medicingruppen er for mennesker, der har fået helbredsproblemer af lægemidler.

Læs mere. 

    

Tandgruppen

Har du fået problemer med tænder/ bidfunktion, eventuelt efter tandbehandling, kan du måske have gavn af en henvendelse til Tandgruppen. Læs mere, læs også det hele af de forkortede artikler i PD Nyt marts 2009.


   
4. januar 2013 

Godt Nytår! til Jer alle…. og lidt om Danilo.

Nytårs hilsen fra næstformand, Anette, som er aktiv i Patientforningen Danmark på 8. år.

Vores formand, Torben Gudmundsson, er fortsat sygemeldt, men det ser heldigvis ud til, at han snart vil kunne være tilbage.

2013 har været et interessant år, Danmark på Piller (DRs kampagne) og Peter Gøtzsches bog, Dødelig medicin, har været med til at sætte fokus på medicin-problemer, det er godt.

Patienternes forhold bliver dog ikke bedre, de bliver tvært imod værre – i hvert fald på mange områder – ikke mindst i kommunerne, hvor de syge behandles med mistillid og nedværdigelse. Men også i lægekonsultationer og på sygehuse får mange patienter en nedværdigende behandling.

Der er brug for handling! ….. derfor er det vigtigt, at patienterne står sammen. Og det er ikke så ligetil, mener jeg, der er problemer på patienternes ”samarbejds-platform”. Mere om det i den kommende tid.

Jeg er enig med Peter Gøtzsche i, at ”det største problem med vort sundhedsvæsen er, at de finansielle incitamenter, der driver det, forhindrer rationel, økonomisk og sikker brug af lægemidler”. Det betyder for mig at se, at – hvis vi vil forbedre forholdene for patienterne – så er det de uafhængige patientforeninger/patientgrupper, der skal gå forrest. Her kommer så min opfordring til de patienter, der ikke er medlem af en uafhængig patientforening – Meld Jer ind!

Langt flere mennesker end vi erkender – er syge af medicin. Dette gælder også for Danilo, den 20 årige unge mand, der for godt 2 år siden begik selvmord, efter 10 dage på lykkepiller, der var ordineret ved en telefonkonsultation.

Hvis Danilos familie skulle læse dette, vil jeg udtrykke min dybeste medfølelse med dem i deres tab. Det må have været en ganske forfærdelig tid for hans forældre og søskende.

Sagen om Danilo har været omtalt flere gange i medierne, blandt andet i forbindelse med kritik af lægens håndtering af sagen. Lægen burde have undersøgt Danilo, inden han satte ham i behandling med lykkepiller.
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-48992540:hængte-sig-efter-11-dage-på-lykkepiller.html?fbs

Spørgsmålet er, hvad der var årsagen til, at Danilo kontaktede lægen i oktober 2011? Det ser ud til, at det var depressive symptomer, som Danilo kontaktede lægen med. Men hvad var årsagen til, at Danilo havde depressive symptomer? Havde Danilo en klassisk depression? Havde Danilo behov for lykkepiller?

Sagen om Danilo har også været omtalt på DR i de udsendelser om mobning, hvor Peter Mygind var vært. Danilo blev nemlig mobbet, da han var dreng og gik i skole. Hvis Danilo havde psykiske problemer på grund af mobning, var han så blevet syg og kunne hjælpes af lykkepiller? ....Næppe, mener jeg. Han havde i hvert fald mere brug for en psykolog, end han havde brug for lykkepiller. Hvis det altså var mobning, der var skyld i, at Danilo følte sig depressiv. Var det psykologiske/sociale årsager, der drev Danilo til selvmord? Eller var det bivirkninger af lykkepiller? .. og dermed en fysisk årsag. På mange lægemidlers bivirkningslister står depression, psykose og selvmordstanker, og det er vigtigt, at vi forstår bivirkninger (også mentale symtpomer) som noget af fysisk karakter. Der er tale om en fysisk påvirkning/skade med mentale symptomer – hvis et lægemiddel er årsag til selvmord. Vi ved, at lykkepiller kan være årsag til selvmord, men det kan være svært at vide nøjagtigt, i hvilken grad lykkepiller er årsag til selvmordstanker.

Vi er i Patientforeningen Danmark blevet kontaktet flere gange af både TV2 og Nordjyske medier ang. sagen om Danilo, og jeg har derfor haft adgang til Danilos journal. Danilo fik i flere år behandling med tetracyclin for uren hud, og jeg er ikke i tvivl om, at Danilo sandsynligvis var ”depressiv” på grund af tetracyclin behandlingen. Dette har jeg gjort både TV2 og Nordjyske opmærksom på, velvidende at denne vinkel nok ikke ville blive nævnt i medierne. ”Depression”/mentale symptomer som fysisk anliggende er noget, som de færreste mennesker forstår.

I Patientforsikringen kan patienter få erstatning for bivirkninger/skader af lægemidler – dog er der en regel om, at man ikke kan få erstatning for såkaldt psykiske bivirkninger af lægemidler. Denne regel burde afskaffes, for bivirkninger af lægemidler er af fysisk karakter. Begrebet ”psykiske bivirkninger” forplumrer forståelsen af bivirkninger og giver anledning til, at næsten alle patienter, der får mentale problemer af lægemidler – hverken får erstatning eller anerkendelse for deres lidelser.

Når jeg trækker sagen om Danilo frem, så er det fordi, jeg mener, at den er et eksempel på, at det kan være rigtig, rigtig svært at gennemskue årsagen til et menneskes lidelser – især hvis der indgår mentale symptomer. Hvor mange danskere har helbredsproblemer på grund af psykologiske årsager? Hvor mange danskere med mentale symptomer er i virkeligheden alvorligt fysisk syge? Hvor mange er syge af lægemidler? Og hvor og hvordan er de syge? Jeg har i ”Sundhedsvæsenet under pres” i PD Nyt 2, juni 2012 gjort overvejelser over disse spørgsmål.

Danilo er – sammen med mange krigsveteraner (de er syge af både psykologiske traumer og vacciner) – eksempler på, at vi alle gennem livet samler både psykologiske traumer og kemikalier, der påvirker helbredet. INGEN af os går fri. Det kræver omhyggeligt arbejde at diagnosticere rigtigt og behandle optimalt. Derfor er det bekymrende, at der tages initiativer til hurtig diagnosticering – i stedet for nøjagtig diagnosticering.

Æret være Danilos minde. Hans familie har valgt at gå i medierne, fordi synliggørelse skal hindre andre unge skal blive presset til selvmord. Der kommer flere indlæg de næste dage – på TV2 og i Nordjyske medier. Deltag i debatten, så vi kan få ændret forholdene i 2014.
Godt Nytår.
Anette


 

Hallo!!

Vores navn er Patientforeningen Danmark!!


  

Patientforeningen Danmark - en forening for fejlbehandlede og kritiske patienter

 

Der findes cirka 250 sygdomsforeninger i Danmark. Patientforeningen Danmark er ikke en af dem.

Vi er en interesseorganisation for alle, der forholder sig kritisk til de forhold, landets sundhedsystem byder den enkelte patient. Og for alle som mener, patienterne skal mere i fokus i sundhedsvæsenet. 

 

Partipolitisk neutral, men spids i pennen

Patientforeningen Danmark er partipolitisk neutral. Til gengæld er vi ikke bange for at udtrykke klare meninger, når vi deltager i den offentlige sundhedsdebat.

 

Rådgivning er vores vigtigste opgave

Men vores vigtigste opgave er at rådgive om klageveje, erstatning, frit sygehusvalg og andre patientrettigheder. Hver mandag er vores rådgivningstelefon åben for alle fra kl. 20-22 på telefon 70 23 91 21.

  

 

Foredrag/debat med Peter Gøtzsche. 14. januar 2014 kl. 16-18 i Auditorie 1 på Rigshospitalet.

Pris : 100 kr. (50 kr. for medlemmer af Patientforeningen Danmark). Hvis  man vil være helt sikker på en plads så send en mail eller ring til os : 41608587 (i dagtimer på hverdage)

Info@patientforeningen-danmark.dk

Peter Gøtzsche er forfatter til bogen, DØDELIG MEDICIN OG ORGANISERET KRIMINALITET, som er en af de heftigste anklager, der er rettet mod medicinalindustrien og dens mange forgreninger i nyere tid. Overlæge og dr. med. Peter Gøtzsche opfordrer til et radikalt opgør med et behandlingssystem og en industri, der har katastrofale konsekvenser for patienterne, og hvis forretningsmodel er organiseret kriminalitet.

 

Det største problem med vort sundhedsvæsen er, at de finansielle incitamenter, der driver det, forhindrer rationel, økonomisk og sikker brug af lægemidler.

 

Patientforeningen Danmark er patienternes forum, vi er også en forening, der ikke får økonomiske midler fra lægemiddelindustrien.  Brug denne lejlighed til at melde dig ind. Læg 250 kr d. 14. januar og du får både foredrag og medlemskab.

Besøg Patientforeningen Danmarks Facebook grupper. Patientforeningen Danmark, Medicinskader, Tandgruppen, Center for Hormonforstyrrelse m.m.

 

Nyheder

5. januar 2014. Afgørelse: lægefejl bag selvmord.  Læs  nytårshilsen til venstre, som også handler om denne sag.  

Foredrag med Peter Gøtzsche, 14. januar 16-18 i Auditorie 1 på Rigshospitalet. Se nederst på denne side i midten.
 

15.-16. november 2013  35oo danskere dør hvert år af medicin. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/11/15/1115230836.htm  Debat på DR og i Politiken.

 

20. september. Ekstra Bladet starter debat om medicin skader.   DR starter debat om erstatning for medicinskader.

Ny gruppe på FaceBook: Medicinskader

4. sept 2013. Debat om HPV vaccine, som har langt flere og alvorligere bvivirkninger, end først antaget.

2. sept 2013. Ny bog af Peter Gøtzsche:
Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare. "Hovedårsagen til at vi indtager så meget medicin er ikke, at lægemiddelindustrien sælger medicin. De sælger løgne om medicin.

Ordinær generalforsamling 28. april 2013 i Prøvehallen i Valby. (obs. der står Valby Kulturhus i PD Nyt, men dette er ændret til Prøvehallen).  Læs mere ...

April 2013. Følg med i DRs debat om danskernes brug af medicin. 3. april kl. 11 på P1 og kl. 22 på DR2. Patientforeningen Danmark mener : Vi tæppebombes med piller - som vi ikke kender virkning af - mod sygdomme som fejldiagnosticeres. Der foregår overdiagnosticering af danskerne, men der sker samtidig en omfattende uhensigsmæssig diagnosticering/fejldiagnosticering. Vi har ikke brug for piller, vi har brug for at finde ud af, hvad vi fejler !
 
Marts 2013. Anstændighedens Plads, Svendborg.

25. oktober 2012. STORE huller i lovgivning om implantater.
Hør også indslaget på P1 morgen. (indslag nr. 15)

23. oktober 2012. Mere om TERM og funktionelle lidelser.

Oktober 2012. Pigen, der ikke ville dø. Familien sagde ja til organdonation - men datteren vågnede op igen.


25. august, 2012. Netproducent forkæler danske læger.

August 2012. Patientforeningen Danmark følger udviklingen omkring slap lovgivning i relation til de skader som implantater påfører patienterne. Det drejer sig om hofte- , knæ- , brystimplantater – og nu også netimplantater, som anvendes i gynækologisk regi. Du er velkommnt til at kontakte os, hvis du har problemer med implantater.


 
1. Juni 2012. Patientforeningen Danmarks formand Lone Scocozza er gået af på grund af sygdom. Torben Gudmundsson har taget over på formandsposten. 
 
 
April 2012. Ib Baagøe har udgivet bogen : Odsherred - frihedens pris. En beretning, som Baagøe har skrevet om hustruns kræftsygdom og de svigt, som hun oplevede i sundhedsvæsenet.
 

 
26. marts 2012.  Forskere fraråder influenzavaccine.
 


6. marts 2012. Regeringens reformplaner.

 
6. februar 2012. Danske læger sponsoreret af udskældt hofte-producent.


Februar 2012. Antidepressiva. Negative resultater bliver ikke publiceret.  


Januar 2012. Hofteskandalen. Der har været råbt højt i årevis.Lægekonsulenter. Nyt samråd i beskæftigelsesudvalget i folketinget d. 10. januar 2012 kl. 14.30.  


21. dec. 2011. To døde af kræft efter transplantation.


Vores rådgivningstelefon er i november og december åben 1. mandag i måneden.
Vi mangler rådgivere!
Er du erfaren patient og god til at tale med folk, så meld dig som rådgiver i Patientforeningen Danmark.Information 13. dec. 2011.  Tvivlsindustrien. Sådan kalder man den praksis, som medicinalvirksomheder benytter sig af for fortsat at kunne tjene penge på præparater, selv om de giver alvorlige bivirkninger for patienterne.

 
Hør radio hsr onsdag d. 9. nov. 17-18. Der diskuteres fejldiagnosticering, TERM og læge Per Finks metoder. http://www.radiohsr.dk/
 
  
Patientforeningen Danmark: TERM modellen bør afskaffes.

 
31. oktober, Berlingske. Ny medicin til kvinder er vanvittig.
http://tinyurl.com/cqmpzqv23. oktober 2011, Politiken. Bedøvelse hos tandlægen kan være farlig.

   
23. oktober 2011.
Fedmeepidemien vil fortsætte og diabetikernes antal øges med den nye fedtskat. Læs Uffe Ravnskons kronik i Berlinske.


16, oktober 2011. Psykisk tortur betalt af kommunen. Eva Blach fyret af Ålborg Kommune.


12. oktober 2011. Privat tandlægenævn udgiver sig for at være domstol.


September 2011. Læs vores seneste blad.

 
24. juni 2011. Diabetes II behandling med diæt. Ny forskning.  
 

Maj 2011. Skelsættende bog udkommet. "Kære Luise - en beretning om magt og afmagt i psykiatrien". Læs den.


18. maj 2011. Patientforeningen Danmarks bidrag til høring om ny handlingsplan for lægemiddelovervågning.
 

  
Maj 2011. Vidtåbne patientjournaler. Hør P1 formiddag, 17. maj kl. 9. (klik her)


31. marts 2011. Antallet af psykiatriske patienter steget med over 50 % på 10 år.

29. marts 2011. Flere medier beretter om "Øget risiko for narkolepsi ved brug af influenzavaccinen Pandemrix".
 

28. marts 2011. Klagenævn holdt hånden over tandlæge.
 

23. marts. Antidepressiver godkendes trods ringe test.

 
20. marts 2011. Massiv kritik at lykkepille-krav.
 
 
Marts 2011. Læs PD Nyt nr. 1. 2011.Februar 2011. Sundhedsævsenet under pres. Følg debatten på DR.

4. januar 2011. Influenza vaccine har ingen eller ringe effekt. 


 
December 2010. PD Nyt nr. 4.
 


14. november 2010. Åbent brev fra tandgruppen til Sundhedsminister Bertel Haarder.


 

Ombudsmanden tildeler Patientklagenævnet en alvorlig næse. 2. november 2010. Nyhedsbrev nr. 12.


PDs formand i Patientskadeankenævnet og næstformand i Disciplinærnævnet. 

 
Læger bærer selv ansvaret for journalføring. 30. oktober 2010.


Medicinalfirmaer gør tilnærmelser til sundhedspolitikere.
25. oktober 2010.
 

 

Det nye klage- og erstatningssystem træder i kraft den 1-1-2011. Det kommer til at bestå af et Patientombud og et disciplinærnævn.
  

14. oktober 2010. Overbetaling igen, igen.  Nyhedsbrev.

3. oktober 2010. Overpris til privathospitalerne. Nyhedsbrev.

  
Død i psykiatrien
29. sept. 2010. Information vedr. Kampagne om død i psykiatrien
 

Bertel Haarder støtter lægers aktier i medicinalindustrien. Sept. 2010

 
Længere forløbstid for brystkræft. Sept. 2010.

Download vores medlemsblad
her
 
Øger insulin risikoen for kræft? Sept. 2010.


25. april 2010.
Ny formand i Patientforeningen Danmark. Lone Scocozza.Der skal styr på lægers bijob. Indlæg i Politiken 8. april 2010.


Januar 2010. Ny brochure. Patientforeningen Danmark


Januar 2010. Vaccinationskomplikationer. Ny pjece fra Vaccinationsforum.


19. januar 2010. Høringssvar vedr. sundhedsvæsenets klagesystem.


Klager over service. Nyt klagesystem. Læserbrev 20. nov. 2009.


24. september 2009. Patientforeningen Danmarks første reaktion på Lægeforeningen og Danske Regioners forslag til det kommende reviderede klagesystem

 Generalforsamling 19. april 2009.

18. marts 2009.  Frit sygehusvalg. Politiken.  Læserbrev af Karsten Skawbo-Jensen.

   

   

Nyhedsbrev

 

Har du lyst til at modtage nyhedsbreve fra Patientforeningen Danmark (man behøver ikke at være medlem), så klik på info@patientforeningen-danmark.dk

skriv at du ønsker at modtage nyhedsmail. Du behøver ikke at være medlem for at modtage nyhedsbrev. 

 


21. februar 2009.
Pressemeddelelse. Patientmobilitet i EU.


17. februar 2009. EU skal sikre frit valg af kosttilskud.
 

1. februar 2009.
Høringssvar om kvalitets-og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation.  

15. januar 2009. Pressemeddelelse.
 Patienter kræver sikkerhed.


2. januar, 2009.
Det er ikke løsningen. Polititilhold. Indlæg i Nordjyske.


30. december 2008. Pressemeddelelse.
Patientforeningen Danmark kræver klarhed over kontaktpersonens ansvar og opgaver.


Høring om patientklagenævn 2. april 2008 - det mener PD


klik her

Vidste du:


Der er fejl i hver 9. patientjournal.

 

Hver 10. patient får en anden sygdom, end den de blev indlagt for.

 

Mere end hver 10. patient på landets hospitaler oplever at få forkert medicin.

 

De ansatte på landets hospitaler anmeldte 5.000 fejl og utilsigtede hændelser i 2004.

 

Utilsigtede hændelser er skyld i ca. 6000 dødsfald om året. Det er næsten 15 gange flere, end der dræbes i trafikken.

 

Kilde: Officiel statistik.